АВТОСЕРВИЗ

ВАСАНО ЕООД

МЕХАНИЧНА БАЗА

 
© 1991-2023 ВАСАНО ЕООД, всички права запазени • Лични данни и неприкосновеност

Авторски права и отговорности

Съдържанието на този сайт - текст, оформление и изображения, ако не е упоменато друго, e собственост на ВАСАНО ЕООД и e защитенo от българските, европейски и международни закони за авторско право. Ползването на този сайт предполага, че потребителят е запознат и е съгласен със следващите условия, в противен сличай същият би трябвало да напусне сайта:

  1. Авторските права върху всички изображения, текст и оформление на този сайт в електронен JPEG, GIF, PNG или друг формат принадлежат на ВАСАНО ЕООД, освен ако не е упоменато друго. Съдържанието на този уеб сайт не може да бъде копирано и/или разпространявано по никакъв начин (електронен, интернет или печатен) и/или превеждано на други езици без предварително писмено съгласие на собственика на авторските права;

  2. Ако в този уеб сайт са публикувани мнения и коментари на читатели, то авторът/собственикът на сайта не носи отговорност за тези мнения и коментари и не претендира за правата на изпратилия ги;

  3. Доколкото на този сайт се предлагат линкове към други сайтове, това е само за удобство на читателя и не може да бъде разглеждано като подкрепа за автора/спонсора или съдържанието на съответния сайт;

  4. Ако в този сайт се използват търговски марки, то те приналежат на съответния собственик. Тези търговски марки са или свободни за употреба, използвани са в съответствие с изискванията на собственика, или са използвани с неговото специално разрешение.

ВАСАНО ЕООД