АВТОСЕРВИЗ

ВАСАНО ЕООД

МЕХАНИЧНА БАЗА

 
© 1991-2023 ВАСАНО ЕООД, всички права запазени • Лични данни и неприкосновеност

Услуги - Цилиндров блок

  • Разстъргване и хонинговане на работна повърхност на цилиндри
  • Шлифоване на лице на цилиндров блок
  • Изработване на цилиндрови втулки и набиване в блока
  • Изработване на цилиндрови втулки за двутактови двигатели
  • Разстъргване на тунел на цилиндров блок
  • Проба за херметичност
  • Уточняване на височината на цилиндрова втулка над лицето на блока